STRONA STARTOWA O NAS DOWNLOAD KONTAKT JĘZYK
 
   
 
 
 

 

Zdrowe dzieci – zdrowa Europa.
Wielka nauka dla małych pacjentów - WiP

 

 
 
 

Wczesne wykrywanie
wad postawy

 

Rozwój innowacyjnej
metody medyczno-techniczne

 

Rozszerzenie zakresu
oferowanych usług medycznych

 
     
 

Sytuacja wyjściowa

Dolegliwości związane z bólem pleców zajmują od lat pierwsze miejsce wśród problemów zdrowotnych – prawie każdy dorosły je zna. W 2015 roku 22,1 mln osób poddało się leczeniu z tego powodu. Duża część przyczyn problemów z kręgosłupem wynika ze współczesnego trybu życia. Wiele dolegliwości ma jednak swój początek już w dzieciństwie i wieku dojrzewania. Zalicza się do nich skoliozę (-> link), czyli trójwymiarowe odchylenie osi kręgosłupa, które może zostać wyleczone tylko do końca fazy wzrostu. Podczas gdy ta choroba wynosi u młodzieży nadal ok. 1-2%, u osób powyżej 60. roku życia problem ten dotyka już co drugą osobę. Dlatego, nieprawidłowości postawy (do pobrania: broszura wady postawy) powinny zostać wykryte jak najwcześniej oraz powinno zostać rozpoczęte leczenie jeszcze przed wystąpieniem dolegliwości. Dzięki badaniom postawy ciała u dzieci projekt ten chce się przyczynić do wczesnego wykrywania wad postawy.

Przebieg badań

Badania nad skoliozą i innymi wadami postawy odbywają się w Stacjonarnym Ośrodku Rehabilitacji
w Zgorzelcu dla chłopców i dziewcząt w wieku 9-13 lat. Uczestniczą w nich dzieci z wybranych szkół
z miasta i powiatu Görlitz oraz ze Zgorzelca i powiatu Zgorzeleckiego. Liczba niemieckich i polskich dzieci powinna być równomierna.

Dzieci, które nie uczęszczają do żadnej z tych szkół, mogą również wziąć udział w badaniach
w wybranych terminach. Zarówno badania jak i ewentualne konsultacje są w ramach projektu bezpłatne

Parametry medyczne zostają określone za pomocą ustalonych metod badania manualnego i przy pomocy urządzeń. Stan i ruchomość mięśni i stawów są rejestrowane ręcznie. Kręgosłup zostaje zmierzony na dwa sposoby przy pomocy urządzenia, które daje dokładny obraz krzywizny. Symetryczne odchylenia wskazują na możliwą deformację. Dzięki macie do pomiaru nacisku powstaje obraz profilu kręgosłupa, na którym również znajdują się asymetrie. Ponadto wykonywana jest analiza chodu na bieżni, gdzie testowane są nacisk stopy, równowaga oraz czynność płuc. Rodzice lub opiekunowie dzieci otrzymują analizę zebranych parametrów, a w razie konieczności zalecenia terapeutyczne.

 

 
 
Projekt składa się z trzech kolumn :
 
 
 

Wczesne wykrywanie
wad postawy

 

Rozwój innowacyjnej
metody medyczno-techniczne

 

Rozszerzenie zakresu
oferowanych usług medycznych

 
     
 

Dane dotyczące projektu
Projekt Gesunde Kinder – Gesundes Europa. Große Wissenschaft für kleine Patienten - WiP jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska – Saksonia 2014 - 2020 i współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRE). Całkowity koszt projektu wynosi
1 395 978,99 euro. Projekt przeprowadzany jest od 1. marca 2017 do 31. sierpnia 2019 roku.

 

 

               

 

 
 

© GKGE | ZDZE
REVOLTECH.pl - Dipl. Ing. Adrian Zuterek