STRONA STARTOWA O NAS DOWNLOAD KONTAKT JĘZYK
 
 
   

 

Zdrowe dzieci – zdrowa Europa.
Wielka nauka dla małych pacjentów - WiP

 

 
 

Wczesne wykrywanie
wad postawy

 

Rozwój innowacyjnej
metody medyczno-techniczne

 

Rozszerzenie zakresu
oferowanych usług medycznych

 
     
 

Motywacja

Aby długotrwale wdrożyć opracowaną w projekcie metodę w regionie finansowania, tak żeby przyniosła korzyści zarówno niemieckim jak i polskim dzieciom, potrzebne jest ustawowe unormowanie dostępu do niej. W ramach projektu powinna zostać wprowadzona standaryzacja dostępu do opieki medycznej w Europa – Mieście. W tym celu eksperci (np. prawnicy, przedstawiciele kas chorych i izby lekarskie) wraz z podmiotami decydującymi ze świata polityki i administracji gromadzą się przy jednym stole, aby przeanalizować przepisy prawne danego kraju i określić podobieństwa. W ten sposób dzięki ujednoliceniu przepisów powinny zostać stworzone rozwiązania dla praktycznego zastosowania ich dla pacjentów w Europa – Mieście, które istnieją już w innych regionach przygranicznych

Wyniki

Badania aparatu ruchowego u 800 dzieci z regionu finansowania prowadzą do wzmocnienia kontaktów transgranicznych ludności z instytucjami służby publicznej i przez to do przezwyciężenia społeczno-kulturowych i mentalnych barier. Poprzez spotkania rodziców, ulotki, artykuły prasowe itd. społeczeństwo powinno być informowane o możliwości korzystania z oferty Ośrodka Rehabilitacji w Zgorzelcu. Przykładowo, pacjenci z Görlitz powinni sami móc decydować, czy chcą skorzystać ambulatoryjnie z rehabilitacji ortopedycznej w klinice w Zgorzelcu czy być hospitalizowani w jednym z niemieckich ośrodków zdrowia
 

Dzięki tej nowo opracowanej metodzie będzie można w przyszłości przeprowadzić dodatkowe badania profilaktyczne dla dzieci w grupie wiekowej od 9 do 13 lat. Takie rozszerzenie zakresu usług medycznych przyczyniłoby się tym samym do poprawy infrastruktury społecznej w Europa – Mieście.

 
 
Projekt składa się z trzech kolumn :
 
 
 

Wczesne wykrywanie
wad postawy

 

Rozwój innowacyjnej
metody medyczno-techniczne

 

Rozszerzenie zakresu
oferowanych usług medycznych

 
     
 

Dane dotyczące projektu
Projekt Gesunde Kinder – Gesundes Europa. Große Wissenschaft für kleine Patienten - WiP jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska – Saksonia 2014 - 2020 i współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRE). Całkowity koszt projektu wynosi
1 395 978,99 euro. Projekt przeprowadzany jest od 1. marca 2017 do 31. sierpnia 2019 roku..

 

 

               

 

 
 

© GKGE | ZDZE
REVOLTECH.pl - Dipl. Ing. Adrian Zuterek