STRONA STARTOWA O NAS DOWNLOAD KONTAKT JĘZYK
 
 
 
   

 

Zdrowe dzieci – zdrowa Europa.
Wielka nauka dla małych pacjentów - WiP

 
 

Früherkennung von
Haltungsschäden

 

Entwicklung eines innovativen
medizintechnischen Verfahrens

 

Erweiterung des medizinischen
Dienstleistungsangebots

 
     
 

Motywacja

Skuteczne zapobieganie oznacza rejestrację możliwie jak największej liczby potencjalnych osób dotkniętych chorobą. Badania profilaktyczne skoliozy przeprowadzane są w różnych krajach. Niektóre jednak ponownie zaprzestały prowadzenia badań z powodu braku nadziei na obniżenie późniejszych kosztów leczenia. Zastosowane metody okazały się niewystarczająco skuteczne, aby uzasadnić nakład kosztów. Brakuje więc metody, która zapewniłaby opłacalnie wiarygodne wyniki. Do tego celu zaleca się wykorzystanie standardowych technik urządzeń.

Dodatkowym wyzwaniem jest niedobór lekarzy specjalistów, który obecnie już jest rażący poza dużymi miastami i który jeszcze bardziej będzie się nasilał w przyszłości. Wspomagana komputerowo analiza postawy ciała, realizowana w tym projekcie, oferuje możliwe wyjście. Wyobrażalny byłby łatwy w obsłudze program, stosowany np. w szkołach, przez nauczycieli na lekcjach wychowania fizycznego, którego dane byłyby analizowane centralnie. Umożliwiłoby to podjęcie wstępnej decyzji o potrzebie leczenia poza placówkami medycznymi. Jeżeli dzięki odpowiednio wczesnej prewencji mniej ludzi w trakcie ich życia będzie cierpiało z powodów bólu pleców, tym samym odciążony zostanie finansowo system zdrowia.

Rozwój urządzeń

Badania profilaktyczne 800 dzieci w fazie projektu tworzą bazę danych dla innowacyjnej metody technologii medycznej do automatycznej oceny postawy ciała. Zapisy są anonimowe, w celu dalszego wykorzystania.
Na podstawie parametrów medycznych inżynierowie Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie
[TU Dresden] opracowują koncepcję algorytmów, która stanowi podstawę rozwoju urządzeń. Diagnostyczne przesłanie algorytmu odnośnie ewentualnej wady postawy ma charakter badania przesiewowego [Screening], tzn. powinno się rozróżnić dzieci z podejrzaną postawą ciała oraz tą niezwracającą uwagi. Ostateczna diagnoza pozostaje nadal zadaniem lekarzy.
Aby długotrwałe zakotwiczyć wyniki projektu w regionie, koncepcja urządzeń i algorytmów powinna zostać zabezpieczone poprzez ich przeniesienie do lokalnej gospodarki. Lokalne instytucje i firmy powinny przede wszystkich korzystać z transferu technologii, aby wspierać rozwój gospodarczy regionu przygranicznego. Prezentując wyniki badań na konferencjach i publikując je w czasopismach naukowych, przyczyniają się one do rozpowszechniania regionu finansowania jako miejsca naukowego.

 

 
 
Das
Projekt besteht aus drei Säulen:
 
 
     
 

Dane dotyczące projektu
Projekt Gesunde Kinder – Gesundes Europa. Große Wissenschaft für kleine Patienten - WiP jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska – Saksonia 2014 - 2020 i współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRE). Całkowity koszt projektu wynosi
1 395 978,99 euro. Projekt przeprowadzany jest
od 1. marca 2017 do 31. sierpnia 2019 roku.

 

 

               

 

 
 

© GKGE | ZDZE
REVOLTECH.pl - Dipl. Ing. Adrian Zuterek